O Nas

Zespół Poradni

Zespół Poradni liczy 9 osób z wykształceniem psychologicznym, głównie pracowników etatowych Studium Psychologii Zdrowia WUM:

  • dr Magdalenę Łazarewicz (koordynator prac Poradni, konsultacje w j. polskim i angielskim)
  • dr hab. Dorotę Włodarczyk (konsultacje w j. polskim i angielskim)
  • dr Mirosławę Adamus (spec. psychologii klinicznej, konsultacje w j. polskim) 
  • dr Joannę Chylińską (konsultacje w j. polskim i angielskim)
  • dra Tomasza Dudę (konsultacje w j. polskim i angielskim)
  • dr Hannę Rozenek (w trakcie spec. z psychologii klinicznej, konsultacje w j.polskim)
  • dr Urszulę Ziętalewicz (konsultacje w j. polskim i angielskim)
  • mgra Marcina Johna (konsultacje w j. polskim i angielskim) 
  • mgra Jakuba Związek (konsultacje w j. polskim i angielskim)

Historia rozwoju Poradni

Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna (University Counselling Services — UCS) założona została w styczniu 2014 przy Zakładzie Psychologii i Komunikacji Medycznej (wówczas Zakładzie Psychologii Medycznej) II Wydziału Lekarskiego WUM przy wsparciu finansowym Dziekana II Wydziału Lekarskiego prof. dra. hab. Marka Kucha. Oficjalnie usługi poradni dostępne były tylko dla studentów Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego (English Division – ED). W okresie pomiędzy styczniem 2014 i czerwcem 2014 skonsultowano 11 studentów ED w ciągu 74 godzin (średnio 6.7 sesji na studenta i 12.3 konsultacji miesięcznie).

Studenci oddziałów nauczania w języku polskim, Oddziału Nauczania w Języku Angielskim Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (English Dentistry Division – EDD) oraz studenci programu Erasmus konsultowani byli przez pracowników Zakładu pro bono.

Po wstrzymaniu finansowania Poradni z funduszy II WL do czasu uzyskania wsparcia ze strony Fundacji Rozwoju WUM i PreMed College WUM, jej funkcjonowanie zostało ograniczone do konsultacji pro bono studentów dotychczas objętych opieką i wymagających jej utrzymania oraz osób najpilniej potrzebujących pomocy psychologicznych (ze względu na doświadczane stany lękowe, depresję, myśli samobójcze, bulling, problemy z nadużywaniem substancji psychoaktywnych). W tym okresie z pomocy Poradni skorzystało około 80 osób (w roku akademickim 2014/2015 skonsultowano 28 osób w ciągu 198 godzin – średnio 7 sesji na studenta i 22 sesje miesięcznie; ze względu na nieformalne funkcjonowanie Poradni, poza tym okresem, nie prowadzono dokładnych statystyk).

Dzięki środkom uzyskanym z Funduszy Norweskich w ramach projektu SUPP — Adaptacja kulturowa, integracja i wsparcie psychospołeczne dla studentów zagranicznych, którego kierownikiem była dr Magdalena Łazarewicz, wyposażony został gabinet terapii indywidualnej. Gabinet początkowo mieścił się w budynku ZIAM (ul. Żwirki i Wigury 81, pok. 73), skąd został następnie przeniesiony do budynku na ul. Litewskiej 14a.

Dzięki wsparciu i patronatowi prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, od 1 marca 2018 roku praca Poradni finansowana jest z funduszy Fundacji Rozwoju WUM, PreMed College WUM oraz funduszy własnych WUM.

Od 1 paździrnika 2021 roku Poradnia funkcjonuje w ramach struktur Centrum Medycznego WUM Sp. z o. o., a nie jak wcześniej w strukturach uczelnianych WUM. Zakres pomocy oferowanej studentom nie uległ zmianie.